top of page
  • cnaan9

כל הסיבות להתקדם לבניה בגבס מבחינה ירוקה


מבנים מהווים גורם מרכזי בפליטות מזהמים לאוויר וצריכה של משאבי טבע ואנרגיה. הבנייה הירוקה מסייעת לצמצם את השפעת המבנים על הסביבה על ידי שימוש בידע ובטכנולוגיות, וזאת ליצירת סביבה בנויה מקיימת העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולות הדורות הבאים לספק את צורכיהם.

בנייה ירוקה הינה רב תחומית מיסודה ועוסקת בהיבטים שונים של התכנון, הבנייה והפיתוח. בפרויקט של מבנה ירוק נהוג להתייחס למספר מרכיבים ביניהם: סוגיות הקשורות בבחירת אתר הפרויקט, צפיפות הבנייה, חסכון בצריכת האנרגיה, חסכון במים, טיפול במי נגר, פיתוח השטחים הלא בנויים של האתר, אקולוגיה, שימוש בחומרים ירוקים בבנייה, ניהול אתר הבנייה ואיכות הבניין עבור דייריו- נגישות לאור טבעי, נוף, אוורור החללים הפנימיים ועוד.

המפתחות לבנייה של מבנה ירוק הם תכנון המתחשב בתנאי האקלים והסביבה, אדריכלות המתחשבת בצורכי המשתמש ודואגת לרווחתו, הטמעה של ידע וטכנולוגיות מקיימות וצריכת משאבים מושכלת.

בנייה ירוקה באה לידי ביטוי בשימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ובחומרים ממוחזרים ותכנון שיאפשר חיסכון מקסימלי באנרגיה.

גישה זו נועדה להשפיע הן על הדיירים המשתמשים בבתים והן על הקבלנים הבונים אותם, על ידי הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

מבנים ירוקים הינם בריאים יותר בהשוואה למבנים רגילים. זאת בזכות גורמים כגון שימוש בחומרים שאינם פולטים מזהמים לאוויר, חומרים שאינם פולטים קרינה, אוורור טוב יותר, חשיפה גדולה יותר לתאורה טבעית ובידוד אקוסטי משופר. בנוסף, מבנה ירוק תורם לצמצום משמעותי של צריכת החשמל והמים וכתוצאה מכך עלויות התפעול של הבית פוחתות. כמו כן, מבנה ירוק הינו השקעה לטווח ארוך. מבנים ירוקים נמכרים במהירות רבה יותר ובדרך כלל מחירם בשוק גבוה יותר ממבנים בעלי נתונים דומים שאינם ירוקים.

מחקרים שנערכו בעולם ובישראל הראו כי מבנים ירוקים תורמים לחיסכון שבין 25%-50% בהוצאות האקלום והתאורה ולחיסכון שבין 20%-35% בהוצאות המים. שיעור החיסכון משתנה על פי סוג המבנה (מגורים, משרדים, מסחר) והוא תלוי גם במאפייני ההתנהגות ובמידת המודעות של המשתמשים במבנה.

חלק חשוב בתכנון הוא התייחסות לעלות הבית לכל מחזור חייו (Life Cycle Cost) כשיקול הכלכלי העיקרי, ולא לעלות ההשקעה בבנייה עצמה.

הגבס כחומר ירוק לכל אורך מחזור חייו משלב כריית חומרי הגלם אשר כרייתו אינה דורשת שימוש בחומרי נפץ או בכלים גדולים מאוד והוא אינו מכיל חומרים פולטי קרינה, ובהיותו תוצר לוואי של ייצור חשמל הוא מצריך פחות כריית חומרי גלם, וממשיך בתהליך הייצור בו פחות אנרגיה מושקעת בייצורו לעומת חומרי בניה אחרים. בנוסף, לייצור הלוחות משתמשים במים ממוחזרים, כמו גם בלוחות גבס גרוסים ממוחזרים.

בתהליך הבניה בלוחות גבס (חוץ ופנים) יש חסכון בבטון ובפלדה בשלד מעצם משקלו הפחות של הגבס בהשוואה לחומרי בניה קונבנציונליים. חסכון באמצעי שינוע ובאמצעי ההקמה וההרכבה ויש בו פחות פסולת ושיירים.

בניה בלוחות גבס עדיפה על כל צורת בניה קונבנציונלית מבחינת בידוד אקוסטי ותרמי וחוסכת בהוצאות האנרגיה במהלך השימוש במבנה. מכיוון שבבניה בלוחות גבס ישנה אפשרות לבחור את סוג ורמת הבידוד התרמי והאקוסטי בתוך המחיצה, ניתן להגיע לערכי בידוד גבוהים בהרבה מאשר כל בניה קונבנציונאלית אחרת. לוחות גבס נקיים מחומרים מזיקים ואינם פולטים חומרים מסוכנים.

פירוק בנייה בלוחות גבס הוא תהליך קל ומהיר שאינו דורש אמצעים צורכי אנרגיה רבה או שימוש בדרכים מזהמות (ציוד מכני כבד להריסה). החומר המפורק קל למיון וניתן לשימוש חוזר.

אז מתקדמים לבניה בגבס


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page