תקרות צמר סלעים Eurocoustic

 A1 תעודת בדיקה טונגה
 A1 תעודת בדיקה מינרוול