top of page
SE970 תרמוקיר

SE970 תרמוקיר

שק, 20 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע: לבן, אפור

תכונות ושימושים עיקריים

לאיטום קירות המחופים באבן בשיטת "קיבוע רטוב/ יבש".
לאיטום קירות ברצפות ב"חדרים רטובים.
ליישום על טיח, בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק גבס, בלוק סיליקט וכד'.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, עומד בדרישות ת"י 26/5 ומפמ"כ 390.

 הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים

משקל מרחבי לאבקה: כ-1.3 ק"ג/ליטר
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.
חדירות מים בלחץ:
בלחץ חיובי של 3.0 אטמוספירות במשך 24 שעות: לא עברו מים.
בלחץ שלילי של 1.5 אטמוספירות במשך 24 שעות: לא עברו מים.

תצרוכת אופיינית

כ-2.5 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

 רקע ותשתית

טיח, בטון, בלוקי בטון, בטון תאי, גבס, פומיס וסיליקט.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה

יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי תשתית לחה בעזרת מברשת בעלת סיבים קשים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
להמתין להתייבשות מלאה של השכבה (כ-3 שעות לפחות) וליישם שכבה נוספת. טרם ביצוע כל שכבה יש להרטיב קלות את התשתית.
עובי כולל של השכבות: 2 מ"מ לפחות.

אשפרה

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת למחרת ועד שבוע מתום יישום הפלסטוסיל. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפרה למחרת גמר ביצוע הפלסטוסיל במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוור היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

 

bottom of page