top of page
SE 980 תרמוקיר

SE 980 תרמוקיר

אלסטוסיל הנו חומר איטום צמנטי חד -רכיבי גמיש 
משמש לאיטום קירות ורצפות בחדרים רטובים ,מרפסות וכד'.
יכול להתאים גם למאגרי שתייה,בריכות שחייה , בריכות דגים ,מאגרי מים שונים.

תכונות ושימושים עיקריים
לאיטום קירות ורצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
למאגרי מי שתיה, בריכות שחיה, מאגרי מים שונים וכד'.
בעל גמישות גבוהה מאד.
ליסודות בניין מעל לפני הקרקע.
לאיטום קירות המיועדים לקיבוע אבן.
פריימר לתשתיות שונות.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. 

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, עומד בדרישות ת"י 26/5 ומפמ"כ 390 לעמידות בלחץ מים.
עומד בדרישות ת"י 5452 למאגרי מי שתיה.

הרכב החומר
שרפים, צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
חוזק הדבקות במתיחה לבטון או בלוק בטון לאחר 28 יום: גדול מ-1.5 מגפ"ס.
מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

חדירות מים בלחץ

בלחץ חיובי של 7.0 אטמוספירות במשך 24 שעות: לא עברו מים.

בלחץ שלילי של 1.5 אטמוספירה במשך 24 שעות: לא עברו מים.

תצרוכת אופיינית
כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
טיח, בטון, בלוקי בטון, בטון תאי, פומיס וסיליקט. לוחות צמנט, גבס ועץ.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 7 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי תשתית לחה בעזרת מברשת בעלת סיבים קשים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
להמתין להתייבשות מלאה של השכבה (כ-3 שעות לפחות) וליישם שכבה נוספת. טרם ביצוע כל שכבה יש להרטיב קלות את התשתית.
עובי כולל של השכבות: 2 מ"מ לפחות.
במאגרי מים יש ליישם בשלוש שכבות, בעובי כולל של כ-3 מ"מ.

אשפרה

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת למחרת גמר יישום האלסטוסיל. במידה ולא מבצעים את השכבה הבאה תוך 24 שעות,

יש להתחיל באשפרה למחרת גמר ביצוע האלסטוסיל, במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
יש לבצע את השלב הבא במערכת למחרת גמר יישום ה-SE980, ולא יותר מ-72 שעות לאחר מכן.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.
 

bottom of page