top of page
SE 975 תרמוקיר

SE 975 תרמוקיר

תרמוסיל
איטום צמנטי חד-רכיבי

שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע: לבן, אפור


תכונות ושימושים עיקריים
לאיטום גב האבן בבניה בשיטת ברנוביץ.
משמש כחומר מקשר בין האבן לבטון.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק.
מתאים לדרישות ת"י 2378 חלק 5 לשיטת ברנוביץ.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.
נתונים טכניים
משקל מרחבי לאבקה: כ-1.3 ק"ג/ליטר
חוזק הדבקות במתיחה בגיל 28 יום: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
כ-2.5 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

 תשתית

לפני היישום יש לנקות את גב האבן להסרת אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 7.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי תשתית לחה בעזרת מברשת בעלת סיבים קשים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
להמתין להתייבשות מלאה של השכבה (כ-3 שעות לפחות) וליישם שכבה נוספת. טרם ביצוע כל שכבה יש להרטיב קלות את התשתית.
עובי כולל של השכבות: 2 מ"מ לפחות.

אשפרה
מומלץ לבצע את יציקת הבטון למחרת ועד שבוע מגמר יישום התרמוסיל. במידה ולא מבצעים את היציקה תוך 24 שעות,

יש להתחיל באשפרה למחרת גמר ביצוע התרמוסיל, במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
יש לבצע את השלב הבא במערכת למחרת גמר יישום ה-SE975 ולא יותר מ-72 שעות לאחר מכן.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page