top of page
SE 965 תרמוקיר

SE 965 תרמוקיר

תרמוקיר SE 965 הנו חומר איטום פוליאוריתני גמיש  המתאים 
לאיטום מישקי התפשטות ובמיוחד ליישום בשיטת "ברנוביץ"
מתאים ליישום בקירות ורצפות, יכולת הדבקה גבוהה על כל סוגי התשתיות 
עמידות לכימקלים ושחיקה, מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.
תכונות ושימושים עיקריים

למילוי ואיטום מישקי התפשטות
מתאים במיוחד ליישום בשיטת "ברנוביץ"
ליישום בקירות ורצפות
בעל יכולת הדבקות גבוהה לתשתיות שונות
עמידות גבוהה לכימיקלים ושחיקה
לשימוש פנימי וחיצוני

התאמה לתקן

עומד בדרישות ISO 11600 ות"י 1536 , מתאים לדרישות ת"י 2378, ת"י 1555, ת"י 1872, ת"י 5566. נבדק לפי ISO 8339 ו- ISO 7389.

נתונים עיקריים

משקל סגולי: 1.3 גרם/מ"ל
טמפ' יישום: 5°-35° צלזיוס
קשיות לפי 15-25Shore A
מודול אלסטיות: 0.15-0.25MPa
התארכות: 250%
חוזק מתיחה:1.3MPa
שיוב: 70%<

תצרוכת אופיינית

6-8 מ"א/יחידה, בהתאם לרוחב ועומק המישק.

 רקע ותשתית

התשתית המיועדת ליישום תהיה ייבשה, נקייה וללא עקבות של כל גורם אשר יכול להוות כשל ביישום.
לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזית וצדי האריחים.
ניתן ליישם את החומר רק לאחר שחלפו הזמנים הבאים:
לאחר הדבקת אריחים על קירות: 2 ימים.
לאחר הדבקת אריחים על רצפות: 7 ימים.

אופן היישום

יש ליישם את החומר באמצעות אקדח מתאים.
יש למלא את המישקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.
ביישום תרמוקיר SE 965 ע"ג תשתיות מיוחדות או במקומות בהם נדרשת הדבקות גבוהה במיוחד, יש ליישם פריימר.

הנחיות כלליות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוור היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
בזמן יישום המוצר יש לדאוג לאוורור המקום.
לפני היישום יש לנסות באופן מדגמי שטח קטן לבחינת ההתאמה ליישום ולגוון הנדרש.
בשל רגישות החומר, בעת חשיפה ממושכת לשמש (קרני UV) גוון המוצר עלול להשתנות. אין משום כך פגיעה בתכונותיו.
ההליכה על הרצפה מותרת רק לאחר 48 שעות מגמר יישום התרמופלקס.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.
 

bottom of page