top of page
SE 945 תרמוקיר

SE 945 תרמוקיר

יריעה בוטילית
קרטון
32X32 ס"מ, 30 יח' או 15X15 ס"מ, 35 יח 
צבע לבן
תכונות ושימושים עיקריים
יריעה לאיטום חיבורים בין צנרת לקיר.
בעל הדבקות גבוהה לבטון, לוחות גבס, פלסטיק, זכוכית, פלדה וכד'.
תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות +90°C   C°30-.
קל ונח לשימוש.

נתונים טכניים
חוזק מתיחה:  MD>100 N/ 50 mm 
התארכות בשבירה: 70% > MD
חוזק הדבקות בקילוף (°180):/ 50mm< N  90
בדיקת דביקות: ≥8.0 N
לפני היישום יש להסיר מהתשתית אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

 מידות היריעה

מידות היריעה: 15X15 ס"מ/32X32 ס"מ, עובי 1 מ"מ.

רקע ותשתית

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס", לוח גבס וכד'.

הרכב החומר 
גומי בוטילי.

אופן היישום

·   יש להסיר את הכיסוי המגן על החלק הדביק ולפתוח את יריעת האיטום.

·   בעת הדבקת "תרמוקיר945SE", יש ללחוץ תוך כדי הידוק, באמצעות גלגלת או רפידת בד, למניעת לכידת בועות אוויר.

·   יש להקפיד על חפיפה של 5 ס"מ לאורך החיבור של שתי יריעות.

הנחיות כלליות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
ביישום על משטח נקבובי, יש למרוח פריימר לסרט/יריעה בוטיליים  בכמות של כ- 250 גר'/מ"ר.
יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
 יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
תקנים
עומד בדרישות תקן EN 1231-1,ASTM D 1000 ו-2979ASTM D
נבדק לפי 7390ISO .
יש לעבוד לפי ת"י 1555 לחיפוי וריצוף ות"י 5566 לריצוף.
 

bottom of page