top of page
SE 944 תרמוקיר

SE 944 תרמוקיר

סרט לאיטום חיבורים במפגש בין רצפה לקיר
חומר
: קרטון
4 יח' כפול 10 מ' צבע: לבן

תכונות ושימושים עיקריים
סרט לאיטום חיבורים במפגש בין רצפה לקיר.
בעל הדבקות גבוהה לבטון, לוחות גבס, פלסטיק, זכוכית, פלדה וכד'.
תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות +90°C   C°30-.
קל ונח לשימוש.

נתונים טכניים
חוזק מתיחה:  MD >100 N/ 50 mm
התארכות בשבירה: 70% > MD
חוזק הדבקות בקילוף (°180):/ 50mm< N  90
בדיקת דביקות: ≥ 8.0 N

הרכב החומר
גומי בוטילי.

מידות הסרט
מידות הסרט: אורך 10 מ', רוחב 15 ס"מ, עובי 1 מ"מ.

רקע ותשתית
בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס", לוח גבס וכד'.
לפני היישום יש להסיר מהתשתית אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

אופן היישום
יש להסיר את הכיסוי המגן על החלק הדביק ולפתוח את סרט האיטום.
בעת הדבקת "תרמוקיר 944SE ", יש ללחוץ תוך כדי הידוק, באמצעות גלגלת או רפידת בד, למניעת לכידת בועות אוויר.
יש להקפיד על חפיפה של 5 ס"מ לאורך החיבור של שני סרטים.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
ביישום על משטח נקבובי, יש למרוח פריימר לסרט/יריעה בוטיליים  בכמות של כ- 250 גר'/מ"ר.
יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
 יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

bottom of page