top of page
PL 122 תרמוקיר

PL 122 תרמוקיר

שכבת מגן לטיח תרמי.
שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
צבע: אפור


תכונות ושימושים עיקריים
מהווה תשתית למערכת צבע, שליכט צבעוני, שפריץ מינרלי וכד'.
ליישום במבני מגורים, מבני תעשיה, מבני ציבור, משרדים וכד'.
שכבה מיישרת לשימור וחידוש מבנים.
לסביבה רגילה וסביבה ימית.
לשימוש פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק.
עומד בדרישות ת"י 1414 למערכת טיח תרמי,
מתאים לדרישות ת"י 1920 לטיח צמנטי.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משקל מרחבי לאבקה: כ-1.50 ק"ג/ליטר
הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
הצטמקות מרוסנת: ללא שינוי בטבעת תקנית.
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.3 מגפ"ס.
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-3.0 מגפ"ס, קטן מ-5.0 מגפ"ס
מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
התנגדות למעבר אדי מים: קטן מ- Sd<1.5m
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
טיח תרמי, טיח סלע, שפריץ צמנטי וכד'
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית החלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.
עובי מומלץ ליישום: 5-10 מ"מ.

אשפרה
יש להתחיל באשפרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
מומלץ לבצע את השכבה הבאה שבוע לפחות מתום יישום שכבת הטיח.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page