AD 770 תרמוקיר

AD 770 תרמוקיר

פלסטומר 770
דבק צמנטי גמיש במיוחד להדבקת אריחים

שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע: לבן


תכונות ושימושים עיקריים
להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, לוח גבס, טיח וכד'.
מתאים לאריחים מסוג : קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן "כורכרית", סיליקט וכד'.
עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות).
ליישום פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. 

סוג הדבק
C2TE

גמישות
S2

התאמה לתקן
בעל תו תקן ישראלי 4004, בעל תו ירוק.
מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 5566 לריצוף ות"י 2378 לחיפוי אבן.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
משך הזמן החופשי (OPEM TIME): מעל 40 דקות.
מקדם ספיגות נימית : K< 0.1 Kg / m2 • h0.5.
עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-7 מ"מ.
חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 2.5 מגפ"ס.

חוזק הדבקות במתיחה:
לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 1.5 מגפ"ס.
לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ- 2.0 מגפ"ס.
לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים+ 21 יום טבילה במים: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.

תצרוכת אופיינית
כ-1.30 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוחות צמנט וכד'.
יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלונטים.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת