AD 700 תרמוקיר

AD 700 תרמוקיר

דבק צמנטי גמיש מאד להדבקת אריחים
שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע: לבן


תכונות ושימושים עיקריים
מתאים לאריחים מסוג : קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן "כורכרית", סיליקט וכד'.
להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח' לוח גבס וכד'.
מתאים לאריחים מסוג : קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן "כורכרית", סיליקט וכד'.
עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות).
שומר על תכונותיו, ביישום בטמפרטורה עד 150°C.
ליישום פנימי וחיצוני.
תכונות ושימושים עיקריים

להדבקת אריחים על בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח, לוח גבס וכד'.
מתאים לאריחים מסוג : קרמיקה ופורצלן בעלי ספיגות עד 10%, שיש, אבן טבעית, אבן "כורכרית", סיליקט וכד'.
עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ (עד 20 מ"מ בשתי שכבות).
שומר על תכונותיו, ביישום בטמפרטורה עד 100°C.
ליישום פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. 

סוג הדבק

C2TE

גמישות

S1

התאמה לתקן
בעל תו תקן ישראלי 4004, בעל תו ירוק.
מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף, ת"י 5566 לריצוף ות"י 2378 חלק 4.

 הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משך