top of page
מתקני תליה

מתקני תליה

מתקני מתכת בין ניצבי הקיר המעבירים את העומסים מאביזרי התלייה אל הרצפה דרך הניצבים מבלי להעמיס את לוחות הגבס. ביישום מתקני התלייה אין צורך לשנות או להגדיל את הניצבים הסטנדרטים.

ייעוד: מסכי טלוויזיה / מחשב, ארונות מטבח, כיורים, ברזים, צנרת.

bottom of page