top of page
לוח גבס רגיל

לוח גבס רגיל

לוח גבס רגיל - צבע פני הלוח שנהב

תיאור המוצר: לוח שליבתו גבס, משני צידיו נייר.


ייעוד: לבנייה עיצובית ולמחיצות מעוגלות מיועד לבנייה עיצובית או כשכבה שנייה במחיצות וחיפויים. מיועד לכל סוגי המבנים, ומשמש ליישום מחיצות בין החדרים, לקירות ותקרות.


עובי6.4 מ"מ / 9.5 מ"מ / 12.5 מ"מ / 16 מ"מ


אורך: 2600 מ"מ / 2800 מ"מ / 3000 מ"מ/ עד 3600 מ"מ בהזמנה מיוחדת.


רוחב: 1200 מ"מ


משקל: 6.4 מ"מ כ-5 ק"ג/מ"ר / 9.5 מ"מ כ-7.3 ק"ג/מ"ר / 12.5 מ"מ כ-8.6 ק"ג/מ"ר / 16 מ"מ כ-10.75 ק"ג/מ"ר.


צורת קצה: חיתוך רגיל , חיתוך רגיל/פאזה בשני צדדים, חיתוך רגיל פאזה ב-2 או ב-4 צדדים.

bottom of page