top of page
Eurocoustic אריאה

Eurocoustic אריאה

אריחי תקרה מצמר סלעים בצפיפות גבוהה בעלי ספיגה אקוסטית מירבית בעלי טקסטורה יוקרתית.

ייעוד: תקרות אקוסטיות בחדרים נקיים

מידות: אריח מונח

עובי: 15 מ"מ

bottom of page