top of page
TH200 תרמוקיר

TH200 תרמוקיר

טיח לבידוד מבנים מחום וקור

שק, 23 ק"ג
32 שקים במשטח
צבע: אפור

לבידוד כל מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים.
לכל סוגי המבנים עד 2 קומות.
חוסך באנרגיה.
מונע עיבוי בתוך המבנה.
נושם, מאפשר מעבר אדי מים.
למידע נוסף הורידו קובץ PDF

תכונות ושימושים עיקריים

לבידוד כל מעטפת הבניין כולל גשרים תרמיים.
לכל סוגי המבנים עד 2 קומות.
לשימוש חיצוני.
חוסך באנרגיה.
מונע עיבוי בתוך המבנה.
נושם, מאפשר מעבר אדי מים.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים. 

התאמה לתקן
בעל תו ירוק. עומד בדרישות ת"י 1414.
מתאים לדרישות ת"י 1045 לבידוד תרמי ות"י 5282 לבניה ירוקה.

 הרכב החומר
צמנט, פתיתי פוליסטרן מותפח ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים

משקל סגולי לאחר ייבוש: קטן מ- 200 ק"ג/מ"ק.
התנגדות תרמית אופיינית (r) לעובי 1 ס"מ : 0.139 מ"רX צ'/וואט
מוליכות תרמית חישובית : 0.065 וואט/מ' x צ'
חוזק בלחיצה בגיל 28 יום: גדול מ- 0.6 מגפ"ס.
סווג לפי תגובות בשריפה: לפי ת"י 755: V.4.3
משך שמישות לעבודה: כשעה.

הספק אופייני
3.90 מ"ר/שק, בעובי 2 ס"מ.
2.60 מ"ר/שק, בעובי 3 ס"מ.
1.95 מ"ר/שק, בעובי 4 ס"מ.
1.55 מ"ר/שק, בעובי 5 ס"מ
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
רקע מתאים

בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס, בלוק סיליקט.
הכנת הרקע
עבודות הטיח לא יחלו לפני תום שבועיים מיום גמר עבודות היציקה והבניה. השטחים המיועדים לטיוח יהיו מישוריים ויתאימו למתוכנן. יוסרו שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים, יקוצצו חוטי קשירה. זיון הנראה לעין במישור הקיר יוגן מפני שיתוך לפני השמת שכבת התרמוקיר PL 100. חורים ומרווחים במישקים (פוגות) שבין בלוקים ייסתמו בתערובת תרמוקיר PL 100. השטחים ינוקו משמן, אבק ומלחים. מקום המפגש בין חומרים שונים (כגון בטון ובלוקים) יכוסה ברשת סיבי זכוכית מתאימה.

תשתית
שכבת יסוד (תרמוקיר PL 100 לעבודות חוץ, תרמוקיר PL 130 לעבודות פנים) תיושם 24 שעות לפחות לאחר הכנת הרקע. במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי לאחר 24 שעות, יש לבצע אשפרה בהתאם למפורט בדף המוצר הרלוונטי.
שכבת הטיח התרמי תיושם 24 עד 72 שעות מתום השמת שכבת היסוד.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 10.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה הטיח מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת עד לעובי הנדרש.
עובי ליישום: 20 מ"מ עד 50 מ"מ בשכבה אחת.
מעל 50 מ"מ ועד 100 מ"מ בשתי שכבות

אשפרה
יש להתחיל באשפרה למחרת גמר היישום ולהרטיב את הטיח במשך לפחות שלושה ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (רוחות חזקות, ימי שרב, גשם וכו').
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה יש לזמן את נציג החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות
אחריות המפעל מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של כל העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

bottom of page