SE 980 תרמוקיר

SE 980 תרמוקיר

אלסטוסיל הנו חומר איטום צמנטי חד -רכיבי גמיש 
משמש לאיטום קירות ורצפות בחדרים רטובים ,מרפסות וכד'.
יכול להתאים גם למאגרי שתייה,בריכות שחייה , בריכות דגים ,מאגרי מים שונים.

תכונות ושימושים עיקריים
לאיטום קירות ורצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
למאגרי מי שתיה, בריכות שחיה, מאגרי מים שונים וכד'.
בעל גמישות גבוהה מאד.
ליסודות בניין מעל לפני הקרקע.
לאיטום קירות המיועדים לקיבוע אבן.
פריימר לתשתיות שונות.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. 

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, עומד בדרישות ת"י 26/5 ומפמ"כ 390 לעמידות בלחץ מים.
עומד בדרישות ת"י 5452 למאגרי מי שתיה.

הרכב החומר
שרפים, צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
חוזק הדבקות במתיחה לבטון או בלוק בטון לאחר 28 יום: גדול מ-1.5 מגפ"ס.
מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

חדירות מים בלחץ

בלחץ חיובי של 7.0 אטמוספירות במשך 24 שעות: לא עברו מים.

בלחץ שלילי של 1.5 אטמוספירה במשך 24 שעות: לא עברו מים.

תצרוכת אופיינית
כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
טיח, בטון, בלוקי בטון, בטון תאי, פומיס וסיליקט. לוחות צמנט, גבס ועץ.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל