SE 980 תרמוקיר

SE 980 תרמוקיר

אלסטוסיל
איטום צמנטי חד-רכיבי גמיש

שק, 25 ק"ג
60 שקים במשטח
צבע: לבן, אפור

לאיטום קירות ורצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות וכד'.
למאגרי מי שתיה, בריכות שחיה, מאגרי מים שונים וכד'.
בעל גמישות גבוהה מאד.
ליסודות בניין מעל לפני הקרקע.
לאיטום קירות המיועדים לקיבוע אבן.
פריימר לתשתיות שונות.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד. 

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, עומד בדרישות ת"י 26/5 ומפמ"כ 390 לעמידות בלחץ מים.
עומד בדרישות ת"י 5452 למאגרי מי שתיה.

 הרכב החומר
שרפים, צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
חוזק הדבקות במתיחה לבטון או בלוק בטון לאחר 28 יום: גדול מ-1.5 מגפ"ס.
מקדם ספיגות נימית: K<1.0 Kg/m²h0.5
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

חדירות מים בלחץ

בלחץ חיובי של 7.0 אטמוספירות במשך 24 שעות: לא עברו מים.

בלחץ שלילי של 1.5 אטמוספירה במשך 24 שעות: לא עברו מים.

תצרוכת אופיינית
כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

 רקע ותשתית
טיח, בטון, בלוקי בטון, בטון תאי, פומיס וסיליקט. לוחות צמנט, גבס ועץ.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 7 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח שכבה דקה ואחידה על גבי תשתית לחה בעזרת מברשת בעלת סיבים קשים. יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
להמתין להתייבשות מלאה של השכבה (כ-3 שע