top of page
PL 180 תרמוקיר

PL 180 תרמוקיר

שליכט
שכבת החלקה לבטון וטיח

שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע: לבן

תכונות ושימושים עיקריים
להחלקת קירות בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
משמש כשכבת גמר לטיח.
משמש כשכבת הכנה לצבע.
נושם, מאפשר מעבר אדי מים.
מונע חדירת מים.
לשימוש חיצוני ופנימי.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק.
עומד בדרישות ת"י 1920 לטיח צמנטי, מתאים לדרישות ת"י 1414 למערכת טיח תרמי.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משקל מרחבי לאבקה: כ-1.30 ק"ג/ליטר
הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 יום: גדול מ-0.4 מגפ"ס.
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-3.0 מגפ"ס.
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
טיח, בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס, סיליקט וכד'.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה מהודקת בעזרת מרית חלקה בעובי הדרוש לכיסוי השטח. לאחר ייבוש קל יש להחליק את פני השטח בעזרת ספוג לח ומרית חלקה.
עובי מומלץ ליישום: 2-5 מ"מ.

אשפרה
יש להתחיל באשפרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page