top of page
PL 170 תרמוקיר

PL 170 תרמוקיר

טיח סלע
טיח-דבק להדבקה וציפוי לוחות פוליסטירן וצמר סלעים
שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח
צבע : לבן

תכונות ושימושים עיקריים
להדבקת לוחות פוליסטירן מותפח על קירות בטון או בלוק.
להדבקת לוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול על קירות בטון או בלוק.
להדבקת לוחות צמר סלעים על קירות בטון או בלוק.
שכבת בסיס למערכת טיח.
עובי השכבה: 3-6 מ"מ.
לשימוש פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
המערכת עומדת בדרישות ת"י 921 (עמידות באש לבניין נמוך). 

התאמה לתקן
בעל תו ירוק.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משך השמישות לעבודה (POT-LIFE): עד 2 שעות.
חוזק הדבקות במתיחה לבטון: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
חוזק הדבקות ללוחות גבוה מחוזק המתיחה של הלוחות עצמם.
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-10 מגפ"ס.
מקדם ספיגות נימית: K< 0.5 Kg / m2 • h0.5

תצרוכת אופיינית
כ-1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

רקע ותשתית
בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, טיח וכד'
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גו
בשימוש בלוחות פוליסטירן המיוצרים בשיחול, יש ליישם פריימר מסוג "005SAKRET PR " או "007"SAKRET PR על התשתית לפני ההדבקה, ועל הלוח לאחר ההדבקה.
רם אחר היכול לגרום כשל בהדבקה.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ-6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
א. הדבקת הלוחות:
יש לנקות את הלוחות מאבק וסימני צריבת שמש באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים.
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של התערובת בעזרת מרית החלקה.
על שכבת התערובת הטריה יש למרוח מיד שכבה שניה באמצעות משוננת בסריקה רוחבית.
מיד לאחר מכן יש להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית.
במקומות בהם יש צורך ליישר את הקיר, ניתן ליישם שכבה אחת מהודקת ע"ג התשתית, בעובי 2-3 מ"מ. שכבה נוספת יש
להניח על היקף גב הלוח, ובנקודות במרכז הלוח בעובי הנדרש. מיד לאחר מכן להתקין את הלוחות תוך כדי הידוק כלפי התשתית.

 
ב. שכבת בסיס למערכת טיח:
יש למרוח על גבי הלוחות שכבה דקה ומהודקת של התערובת בעזרת מרית החלקה.
על שכבת התערובת הטריה יש למרוח מיד שכבה שניה באמצעות מרית משוננת בסריקה רוחבית.
יש להטביע רשת סיבי זכוכית ולאחר מכן להחליק את פני השטח.
הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להתחיל באשפרה של שכבת הבסיס לטיח למחרת גמר הביצוע.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page