top of page
PL 130 תרמוקיר

PL 130 תרמוקיר

טיח רב-תכליתי
טיח פנים למרחבים מוגנים
שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
צבע: אפור

תכונות ושימושים עיקריים
 לציפוי פנימי של קירות ותקרות במרחבים מוגנים.
מתאים למערכת טיח תרמי פנימית במרחבים מוגנים, כשכבה ראשונה ושכבת מגן.
לשימוש חיצוני במרפסות, עמודים, בליטות, זיזים וכד'.
לשימוש פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו תקן ישראלי 1920 לטיח צמנטי, בעל תו ירוק.
מתאים לדרישות ת"י 1414 למערכת טיח תרמי ות"י 5075 לטיח במרחבים מוגנים.

הרכב החומר
צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משקל מרחבי לאבקה: כ-1.5 ק"ג/ליטר
הצטמקות חופשית: קטן מ-0.5 מ"מ למטר
הצטמקות מרוסנת: ללא שינוי בטבעת תקנית.
חוזק הדבקות במתיחה לקירות בטון לאחר 28 יום: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
חוזק בלחיצה לאחר 28 יום: גדול מ-4.0 מגפ"ס.
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
כ-7.5 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

 רקע ותשתית
בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום
הכנת התערובת


יש לשפוך כ- 8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.

עובי מומלץ ליישום: 3-20 מ"מ.

אשפרה
יש להתחיל באשפרה למחרת גמר הביצוע, להרטיב את השכבה במים במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפרה ביום היישום.

הנחיות כלליות

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page