PL 100 תרמוקיר

PL 100 תרמוקיר

תרמוקיר PL100 (הרבצה צמנטית)מהווה שכבת יסוד לטיח 
שק, 40 ק"ג
54 שקים במשטח
צבע: אפור

תכונות ושימושים עיקריים
מתאים למערכות טיח בסביבה רגילה וסביבה ימית.
ליישום במבני מגורים, תעשיה, מבני ציבור, משרדים וכד'.
מתאים לתשתיות הבאות: בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, בלוק פומיס וסיליקט.
אוטם ומונע חדירת מים.
לשימוש פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בת