top of page
Fibra stick on B-2

Fibra stick on B-2

תקרת להדבקה מצמר זכוכית בדחיסות גבוהה בעובי 20 מ"מ, פני האריח מחופים בגיזת סיבי זכוכית בצבע לבן וגב האריח מחופה בגיזת סיבי זכוכית, קצה האריח מוקשח וצבוע לבן, זמין במלאי בצבעים לבן, שחור וניתן להזמין בגוונים שונים לפי מניפת גוונים.

 

ההדבקה באמצעות דבק פולימרי סופר 7  TACK-HIGH

המוצר מיועד להדבקה ישירה על גבי תשתית במקומות בהם נדרשת הרחקה מינימלית ונדרשת בליעה אקוסטית ברמה יישום התקרה בהתאם להוראות יצרן והנחיות התקן הישראלי 5103.

 

 משקל האריח הוא כ-5.2 ק"ג למ"ר בעובי 20 מ״מ.

bottom of page