top of page
AD 607 תרמוקיר

AD 607 תרמוקיר

דבק צמנטי מהיר התקשרות
שק, 25 ק"ג
80 שקים במשטח


דבק מהיר התקשרות לריצוף אריחים על בטון ומדה.
להדבקת אריחים חדשים על אריחי קרמיקה וטרצו קיימים.
מתאים במיוחד לחידוש ריצוף בקניונים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד'.
לאריחי קרמיקה ופורצלן, שיש, אבן טבעית וכד'.
לחיפוי אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים עד 10%.
ניתן לדריכה לאחר 4 שעות מסיום ההדבקה.
עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
ליישום פנימי וחיצוני.
תקנים
עומד בדרישות ת"י 4004.
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף ות"י 5566 לריצוף.
בעל תו ירוק.

סוג גמישות
C2FT S1 צבע אפור

סוג ומשקל אריזה
שק, 25 ק"ג

מספר שקים במשטח
80

תכונות ושימושים עיקריים
דבק מהיר התקשרות לריצוף אריחים על בטון ומדה.
להדבקת אריחים חדשים על אריחי קרמיקה וטרצו קיימים.
מתאים במיוחד לחידוש ריצוף בקניונים, בתי נתיבות, בתי חולים וכד'.
לאריחי קרמיקה ופורצלן, שיש, אבן טבעית וכד'.
לחיפוי אריחי קרמיקה בעלי ספיגות מים עד 10%.
ניתן לדריכה לאחר 4 שעות מסיום ההדבקה.
עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
ליישום פנימי וחיצוני.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה: כשעה.
משך הזמן החופשי: OPEN TIME) 10) דקות.
עיווי רוחבי (גמישות): גדול מ-2.5 מ"מ
חוזק הידבקות במתיחה
לאחר 6 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.5 מגפ"ס.
לאחר 24 שעות בתנאי מעבדה: גדול מ-0.8 מגפ"ס.
לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ-1.0 מגפ"ס.
לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים + 21 יום טבילה במים: גדול מ-1.0 מגפ"ס.

הרכב החומר
חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית
כ-1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית
בטון, מדה וריצוף קיים.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בהדבקה.

לפני יישום "SAKRET AD 607", חובה ליישם על התשתית פריימר מסוג "SAKRET PR 005״ או "SAKRET PR 007״ בכיסוי מלא.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.

אופן היישום
יש לשפוך כ-6 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ-3 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
טרם הדבקת האריחים חובה למרוח פריימר מסוג "SAKRET PR 005 " או "007 SAKRET PR" בכיסוי מלא של התשתית, ולהמתין לייבוש למגע.
יש למרוח על הפריימר, שכבה דקה ומהודקת של "SAKRET AD 607 " באמצעות מרית חלקה.
על שכבת החומר הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
הסריקה תעשה בזווית של ˚60 כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות האריח.
חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של "SAKRET AD 607", באמצעות מרית חלקה. יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת החומר הטריה ("רטוב על רטוב"), יש להדק באמצעות פטיש גומי.
בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
את המישקים יש למלא בחומר מילוי מסוג "תרמוקיר 910 JF" (רובליט) 6 שעות לאחר סיום ההדבקה. ההליכה מותרת על הריצוף כ-12 שעות לאחר סיום מילוי המישקים.

בדיקת כיסוי הדבק
במהלך עבודות החיפוי, לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו. יש לבדוק את מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו לפחות. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: ˚35-˚5 צלזיוס.
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
יש להדביק את האריחים על ה"סאקרט 607 AD" המסורק כל עוד לא התייבש ("רטוב על רטוב").
ההליכה על הרצפה לפני מילוי המישקים, מותרת רק לאחר 4 שעות לפחות מגמר יישום ההדבקה.
ההליכה על הרצפה מותרת כ-12 שעות לאחר מילוי המישקים.
אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 24 שעות מגמר היישום.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.
 

bottom of page