AC 480 תרמוקיר

AC 480 תרמוקיר

טיח אקוסטי
טיח לבליעה אקוסטית ובידוד תרמי


שק,20 ק"ג
50 שקים במשטח
צבע: לבן


ליישום על תקרות וקירות בכל סוגי המבנים.
מתאים לחללים גדולים כגון אולמות ארועים, מסעדות, אולמות ספורט וכד'.
מתאים במיוחד לחללים ומבנים קמורים.
בעל כושר בידוד תרמי.
לשימוש פנימי.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, נבדק לפי ISO354 למדידת בליעת הקול

הרכב החומר
אגרגטים מותפחים, צמנט, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
מקדם בליעת קול בתחום הדיבור
ביישום הטיח בעובי 25 מ"מ ישירות ע"ג תשתית בטון: 0.50
ביישם הטיח בעובי 8 מ"מ ע"ג לוחות צמר זכוכית (50 מ"מ): 0.80
משקל סגולי לאחר ייבוש: כ-450 ק"ג/מ"ק.
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
כ-1.2 מ"ר/שק בעובי 25 מ"מ.
כ-3.6 מ"ר/שק בעובי 8 מ"מ.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

 רקע ותשתית