top of page
AC 480 תרמוקיר

AC 480 תרמוקיר

טיח אקוסטי
טיח לבליעה אקוסטית ובידוד תרמי


שק,20 ק"ג
50 שקים במשטח
צבע: לבן


ליישום על תקרות וקירות בכל סוגי המבנים.
מתאים לחללים גדולים כגון אולמות ארועים, מסעדות, אולמות ספורט וכד'.
מתאים במיוחד לחללים ומבנים קמורים.
בעל כושר בידוד תרמי.
לשימוש פנימי.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק, נבדק לפי ISO354 למדידת בליעת הקול

הרכב החומר
אגרגטים מותפחים, צמנט, שרפים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
מקדם בליעת קול בתחום הדיבור
ביישום הטיח בעובי 25 מ"מ ישירות ע"ג תשתית בטון: 0.50
ביישם הטיח בעובי 8 מ"מ ע"ג לוחות צמר זכוכית (50 מ"מ): 0.80
משקל סגולי לאחר ייבוש: כ-450 ק"ג/מ"ק.
משך שמישות לעבודה: כשעתיים.

תצרוכת אופיינית
כ-1.2 מ"ר/שק בעובי 25 מ"מ.
כ-3.6 מ"ר/שק בעובי 8 מ"מ.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ואופן היישום.

אזהרה
חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

 רקע ותשתית
רקע: בטון, טיח, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, לוח גבס, לוחות צמנטיים.
יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בביצוע.

אופן היישום
הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 8.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת בעזרת מרית חלקה, ומיד להשלים בשכבה נוספת, עד לעובי הנדרש.
יש לגרד, יום לאחר היישום, את השכבה העליונה של הטיח בעזרת סרגל גירוד, ולהתיז שכבה נוספת בהתאם לדרישת האדריכל.
עובי נדרש לאחר גירוד:
על לוחות צמר זכוכית: 8-10 מ"מ
על תשתיות אחרות: 24-25 מ"מ

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
יישום שכבת צבע או חומר אחר ע"ג "טיח אקוסטי" אסור בהחלט.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page