top of page
AC 420 תרמוקיר

AC 420 תרמוקיר

תרמוסטפ
תערובת לבידוד אקוסטי בפני קול הולם


שק, 20 ק"ג
50 שקים במשטח
צבע: אפור


תכונות ושימושים עיקריים
ליישום ישירות ע"ג הבטון מתחת למערכת הריצוף.
לשימוש במבני מגורים.
בעל יכולת הדבקות לתשתית.
מתאים לכל תנאים טופוגרפים של פני השטח.
מתאים במיוחד ליישום בדירות בהן הצנרת (מים, חשמל, תקשורת) בולטת מעל פני הריצוף.
בעל עמידות בלחיצה.
תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.

התאמה לתקן
בעל תו ירוק.
עומד בדרישות ת"י 1004 חלק 1 לבידוד אקוסטי.
נבדק לפי ISO10140-8 למדידת ערך קול הולם.

 הרכב החומר
שרפים, צמנט, אגרגטים מדורגים ומוספים מיוחדים.

נתונים טכניים
משקל מרחבי אבקה: כ-0.7 ק"ג/ליטר
שעור קול הולם לאחר הפחתה – dB 56-57 = L'nw.
משך שמישות לעבודה: כשעה.

תצרוכת אופיינית
כ-5 מ"ר/שק בעובי 5 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

 תשתית
בטון, מדה מתפלסת, אריחי טרצו, קרמיקה, אבן וכד'.

לפני היישום יש לנקות את התשתית בעזרת מטאטא גס.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת
יש לשפוך כ-15 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבל מכני עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבל ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

אופן ההשמה
יש ליישם את תרמוקיר AC 420 ׁ(תרמוסטפ) ע"ג התשתית בעובי 5 מ"מ בעזרת מכונת התזה ייעודית או מאלג'.
היישום יתבצע על פי טופוגרפיית השטח תוך עליה על שיפולי הקיר בגובה כ-1 ס"מ מעל פני הריצוף.
ניתן לעבוד בחלל החדר 48 שעות לאחר גמר היישום.

הנחיות כלליות
יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.
תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים.

bottom of page