top of page

לוח גבס מחיר

כשרוצים לבחור לוח גבס המתאים לנו המחיר הוא בעל משמעות רבה ולכן לפני שמחליטים מה לשים צריך לראות ולהבין מה הסיבה ששמים לוחות גבס מכל סוג , אם זה רטיבות, הגנה מפני אש , אקלים קשה , או דקרוציה יפה לבית. 


וכדי להגיע למצב שבו באים ומחלטים מה מתאים לנו ושיהיה עברונו רלוונטי חשוב לפנות לאחד מהנציגים שלנו בסניף והוא יעמוד לרשתוכם מהתחלה עד סוף הפרויקט.


ובעצם מכאן מתחילים לדבר על מחיר, כי יש לפעמים שזה עבודה קטנה שלא צורכת הרבה זמן ויש לפעמים שזה עבודה גדולה שמצדיקה את המחיר ולכן צריך להגיע ולעשות איפיון של המקום. 

bottom of page